طبق دستورالعمل جدید، مشمولان خدمت سربازی غایب مقیم خارج از کشور در صورتی با داشتن غیبت اجازه تردد به کشور را دارند که حداقل سه سال در خارج از کشور اقامت داشته باشند؛ در این صورت از تاریخ ورود به غیبت می توانند حداکثر دو بار در سال و در مجموع به مدت سه ماه […]

از جمله سوالاتی که قبل از شروع پروسه مهاجرت، مهاجرین به دنبال پاسخ آنها هستند، می توان به نرخ بیکاری و رشته های پرطرفدار در کشورهای پیشرفته اشاره کرد. در کشورهای جهان اول به دلیل شایسته سالاری حاکم بر فضای کار تمامی افراد با تخصص های مختلف با پشتکار می توانند موفقیت های متناسب با […]

میزان اعتبار گذرنامه هر کشوری می تواند پارامتر موثری در تعیین مقصد نهایی مهاجرین باشد. از این رو قصد داریم در این پست به قدرتمندترین و ضعیف ترین پاسپورت های جهان بپردازیم. ژاپن و سنگاپور با امکان سفر به 189 کشور بدون ویزا و افغانستان با 25 مقصد به ترتیب قدرتمندترین و ضعیف ترین پاسپورت […]