نام دانشگاه:پلی تکنیک تورین

مقطع: کارشناسی ارشد
رشته و گرایش: مهندسی_عمران(civil engineering)

مقدار بورسیه : 5200 یورو سالیانه
رزومه تحصیلی:
معدل(GPA) = 15.57
نمره زبان = تافل 89
مقاله = 1 isi

وضعیت:قبول شده