همانطور که از اسم آن پیداست به معنای بیان هدف و انگیزه میباشد.در انگلیسی به آن statement of purpose (SOP)
گفته میشود و جزو مدارک ضروری برای اپلای میباشد.نوشتن انگیزه نامه دارای اصول و قواعدیست که اگر در آنها دقت نشود، باعث برداشت غلط کمیته پذیرش از شما میشود.
متاسفانه بسیاری از دانشجویان دچار خطاهای سهوی و جمله های تکراری در نگارش این نامه میشوند و یا انگیزه نامه را تبدیل به یک داستان تراژدیک میکنند بجای آنکه به هدف اصلی از ادامه تحصیل و نقاط قوت خود بپردازند.
تیم اپلای برتر با تیکه بر دانش مشاوران خود آماده ی کمک به شما در نگارش انگیزه نامه است و سعی ما اینست در سریع ترین زمان ممکن سفارشات را بادقت و با کیفیت انجام دهیم.