مادة 1: موضوع قرارداد : ارائه خدمات مربوط به اخذ پذیرش تحصیلی .

مادة 2: مدت قرارداد:مدت اعتبار این قرارداد از تاریخ پرداخت قسط اول قرارداد تا پایان یافتن تعهدات طرفین  و حداکثر به مدت یک سال میباشد .

تبصره یک : با دریافت پذیرش از دانشگاه تعهدات فی ما بین به اتمام میرسد.

مادة 3: مراحل و شرایط پرداخت مبلغ قرارداد :

3-1- مشاوره فقط بصورت تلفنی انجام می پذیرد.

3-2- هزینه انجام پروسه اپلای دانشگاه  طبق قیمت های مندرج در وبسایت

3-3- متقاضی میبایست 60 درصد مبلغ را هنگام عقد قرارداد و مابقی را بعد از اخذ موفقیت آمیز پذیرش پرداخت نماید.

3-4- درصورت اخذ بورسیه یا فاند برای تمام مقاطع، 5 درصد از کل مبلغ بورس متقاضی در یکسال به عنوان حق الزحمه موسسه دریافت میشود. این مبلغ غیر از هزینه ی پکیج های اپلای می باشد و فقط درصورت موفق آمیز بودن فرآیند بورس از متقاضی اخذ میشود.

تبصره یک : تأخیر در پرداخت مبلغ فوق توسط متقاضی باعث می گردد بررسی و رسیدگی به مدارک پرونده ایشان با خلل مواجه گردد و مسئولیت تأخیر متوجه خود متقاضی بوده و موسسه از این بابت مسئولیتی نخواهد داشت.

تبصره دو : هزینه ی دریافتی فوق صرفا حق الزحمه ی موسسه میباشد وهزینه های ثبت نام دانشگاه تحت عنوان (application fee) و یا پست مدارک به دانشگاه را شامل نمیشود و این هزینه هنگام انجام پروسه ی پذیرش از متقاضی دریافت میشود.

مادة 4 : تعهدات و مسئولیت‌های موسسه:

4-1- تکمیل فرم و اوراق مربوطه و ارائه اطلاعات لازم ، اخذ وقت مصاحبه سفارت در صورت لزوم و همچنین پیگیری مستمر پرونده تا حصول نتیجه نهائی و اطلاع رسانی صحیح به متقاضی . بدیهی است  موسسه تمامی سعی و تلاش خود را درچهارچوب قوانین جهت اخذ پذیرش انجام میدهد.

4-2- موسسه پس از اخذ پذیرش، هیچگونه مسئولیتی در رابطه با شرایط تحصیل در دانشگاه و تغییرات شهریه،بورسیه ،مواد و دروس آموزشی ، ترک تحصیل، اخراج از دانشگاه، پناهندگی و سایر اعمال مجرمانة متقاضی نخواهد داشت و در این شرایط نیز  هیچگونه وجهی از طرف موسسه اپلای برتر به متقاضی عودت نمیگردد.

4-3- در صورت عدم موفقیت موسسه در اخذ پذیرش  ، 10 درصد از وجه دریافتی به عنوان حق الزحمه مشاور کسر و مابقی به متقاضی عودت داده میشود.

4-4- موسسه هیچ مسئولیتی در قبال به دست آوردن نمره قبولی متقاضیان در آزمون ورودی و یا مصاحبه های دانشگاه ندارد و این موارد جزو “عدم موفقیت موسسه در اخذ پذیرش” نمیباشد.

مادة 5: تعهدات و مسئولیت‌های متقاضی :

5-1- متقاضی با توجه به مفاد قرارداد منعقده موظف است کلیه مدارک تایید شده برای اخذ پذیرش را در زمان مقرر و مدت زمان اعلام شده به موسسه تسلیم نماید.مسئولیت هرگونه تأخیر در تحویل مدارک به عهده متقاضی می باشد. همچنین موسسه تنها اصل مدارک متقاضی را رویت نموده و از تحویل گرفتن فیزیکی و نگهداری این مدارک خودداری می نماید . بدیهی است موسسه هرگونه ادعای آتی در خصوص تحویل گرفتن و نگهداری اصل مدارک را از متقاضی سلب می نماید.

5-2- متقاضی می‌بایست دارای گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران بوده و به هیچ دلیل ممنوع ‌الخروج از کشور نباشد.

5-3- متقاضی موظف است برمبنای ماده 3 این قرارداد حق‌الزحمه موسسه را پرداخت نماید. عدم پرداخت به موقع حق‌الزحمه موجب فسخ قرارداد خواهد شد و مسئولیت ناشی از آن تماما به عهدة متقاضی می‌باشد.

5-4- متقاضی میپذیرد که مرجع نهائی مربوط به اخذ ویزا اداره مهاجرت  یا سفارت کشور مورد تقاضا میباشد و موسسه هیچ تضمینی در رابطه با موفقیت اخذ ویزا نمیتواند داشته باشد .

5-5- متقاضی متعهد میگردد که مدارک ارائه شده به هیچ وجه جعلی نبوده و چنانچه در هر مرحله ای مشخص شود که مدارک به صورت قانونی تهیه نشده تمامی عواقب آن متوجه متقاضی خواهد بود .

مادة6 : پروسه و مراحل اخذ پذیرش :

الف) مرحله اول: آماده سازی مدارک
ب ) درصورت لزوم اخذ وقت سفارت برای مصاحبه
ج ) ارسال پرونده به موسسه برای اخذ پذیرش
د ) مرحله دوم : اعلام نتیجه پذیرش

مادة7: فسخ قرارداد : فسخ قرارداد باید به صورت کتبی از طریق نامه و یا ایمیل اعلام شود و در موارد ذیل قرارداد فسخ میگردد :

7-1- چنانچه اعلام انصراف توسط متقاضی پس از قبول شرایط قرارداد صورت پذیرد در این صورت پرونده مختومه تلقی و هیچ مبلغی قابل عودت به متقاضی نمی باشد
7-2- چنانچه اعلام انصراف توسط متقاضی پس از ارسال مدارک جهت اخذ  پذیرش اعلام شود در این صورت پرونده مختومه تلقی و هیچ مبلغی به متقاضی استرداد نمیگردد.
7-3- چنانچه متقاضی به هردلیلی مدارک لازم را برای انجام امور اخذ پذیرش در زمان مقرر تحویل کارشناس پرونده خود ندهد و پرونده مشمول زمان شود اعتراض متقاضی به دلیل عدم همکاری در ارائه مدارک جهت انجام امور اخذ پذیرش اعلام شود در این صورت پرونده مختومه تلقی و هیچ مبلغی قابل عودت نمی باشد.

مادة8: موارد اضطراری : در مواردی که به علت بروز حوادث قهریه که غیر قابل پیش‌بینی و غیر قابل انتساب به موسسه بوده و جلوگیری و یا رفع آن از عهدة موسسه خارج بوده، انجام تمام و یا بخشی از تعهدات موضوع قرارداد غیر ممکن گردد، موسسه مکلف است مراتب را در اسرع وقت با ارائه اسناد و مدارک مثبته به اطلاع متقاضی رسانده و درخواست تمدید مدت قرارداد را بنماید. در مدت وجود اضطرار متوقف شده، هیچ‌یک از طرفین حق ادعای خسارت از طرف دیگر را نخواهد داشت.